Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy dập mới – Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long 2, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
  • Thời gian thi công: 05/05/2018 - 15/11/2018
Dự án cùng danh mục