Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy điện tử Hayakawa Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Hayakawa Việt Nam
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 01/10/2007 - 01/05/2008
Dự án cùng danh mục