Dự án xây dựng Nhà máy điện tử Meiko Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam
  • Địa điểm: Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội
  • Thời gian thi công: 01/01/2010 - 01/12/2011
Dự án cùng danh mục