Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy Điện tử Nissei Hà Nội

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Nissei Hà Nội
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 01/09/2007 - 01/06/2008
Dự án cùng danh mục