Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy giai đoạn 3 của Công ty TNHH Yokowo Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam
  • Thời gian thi công: 16/08/2016 - 31/03/2017
Dự án cùng danh mục