Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy Honda Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Honda Việt Nam
  • Địa điểm: Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
  • Thời gian thi công: 01/06/2010 - 01/04/2011
Dự án cùng danh mục