Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy IKKA Technology Việt Nam – giai đoạn 3

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ IKKA (Việt Nam)
  • Địa điểm: KCN Tân Trường – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương
  • Thời gian thi công: 15/07/2014 - 31/01/2015
Dự án cùng danh mục