Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy Kawakin Core-Tech Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Kawakin Core-Tech Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Thăng Long II - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên
  • Thời gian thi công: 14/12/2012 - 05/05/2013
Dự án cùng danh mục