Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy Matsuo Industries Việt Nam – giai đoạn 4

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội
  • Thời gian thi công: 01/04/2014 - 01/11/2014
Dự án cùng danh mục