Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án Xây dựng Nhà máy mới cho Công TNHH AIR WATER Việt Nam tại Hà Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Air Water Vietnam.
  • Địa điểm: KCN hỗ trợ Đồng Văn III, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Dự án cùng danh mục