Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy số 2 – Công ty TNHH Sews – Components Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sews-Component Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Thăng Long II - Mỹ Hào - Hưng Yên
  • Thời gian thi công: 01/11/2012 - 01/09/2013
Dự án cùng danh mục