Dự án xây dựng Nhà máy số 3 công ty TNHH Brother M&S Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brother M&S Việt Nam
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Trường - Hải Dương
  • Thời gian thi công: 11/04/2015 - 09/12/2015
Dự án cùng danh mục