Dự án xây dựng Nhà máy số 4 – Công ty TNHH Công nghiệp Brother

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Brother
  • Địa điểm: Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
  • Thời gian thi công: 01/01/2012 - 01/01/2012
Dự án cùng danh mục