Dự án xây dựng Nhà máy Valqua Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Valqua Việt Nam
  • Địa điểm: Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương
  • Thời gian thi công: 01/05/2008 - 01/02/2009
Dự án cùng danh mục