Dự án xây dựng Nhà máy Yokowo Việt Nam – giai đoạn II

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 01/08/2013 - 01/03/2014
Dự án cùng danh mục