Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy Yokowo Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 01/09/2011 - 01/03/2012
Dự án cùng danh mục