Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà ở cho công nhân A & B – Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 01/03/2013 - 01/08/2013
Dự án cùng danh mục