Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Phòng trưng bày Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Toyota Hiroshima Việt Nam Vĩnh Phúc - HT
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 01/03/2012 - 01/09/2012
Dự án cùng danh mục