Dự án xây dựng Trung tâm thiết kế Denso – giai đoạn II

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Denso Việt Nam
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 01/04/2012 - 01/10/2012
Dự án cùng danh mục