Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: UBND huyện
  • Địa điểm: huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
  • Thời gian thi công: 01/08/2023 - 01/03/2024
Dự án cùng danh mục