Dự án Nhà máy Ấp trứng gia cầm Công ty TNHH BDH Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH BDH Việt Nam - CN Vĩnh Phúc
  • Địa điểm: KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
  • Thời gian thi công: 19/02/2024 - 15/10/2024
Dự án cùng danh mục