Tin tức nội bộ

Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 – Dự án xây dựng Nhà máy may An Nam Matsuoka mới – giai đoạn 3B

Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 – Dự án xây dựng Nhà máy may An Nam Matsuoka mới – giai đoạn 3B

Trong tháng 07/2022, tại hạng mục nhà chính, INVESTCORP 9 đã hoàn thành toàn bộ công tác thi công bê tông cốt thép cho cột và xây tường. Các hạng mục gồm thi công đổ bê tông nền và lợp tôn ...
Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 - Dự án Xây dựng Nhà máy mới cho Công ty TNHH AIR WATER Việt Nam tại Hà Nam

Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 - Dự án Xây dựng Nhà máy mới cho Công ty TNHH AIR WATER Việt Nam tại Hà Nam

Trong tháng 07/2022, INVESTCORP 15 đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng tại khu vực nhà xưởng. Các công tác xây, trát, ốp lát và tháo dỡ giáo bao che quanh khu vực nhà văn phòng đang được ...
Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 07/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã triển khai các công việc, bao gồm: thi công đắp nền đường K98 đạt 83%; lắp đặt hệ thống thoát nước mặt đạt 63%; gia công, đúc đổ bê ...
Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 - Dự án Tuyến đường từ xã Xuân Hưng nối với đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân

Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 - Dự án Tuyến đường từ xã Xuân Hưng nối với đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân

Cuối tháng 07/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung triển khai và thi công các hạng mục liên quan đến nền mặt đường K98. Khối lượng các công việc đạt được trong tháng bao gồm thi ...
Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 - Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km51+600-Km53+500; Km57+00-Km59+700, Quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 - Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km51+600-Km53+500; Km57+00-Km59+700, Quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 07/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung nhân lực, thiết bị triển khai các hạng mục gồm: đào khuôn, đắp hoàn trả mở rộng lề đường đạt 50%, thi công láng nhựa tưới nhũ ...
Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 - Dự án Hạ tầng điểm dân cư thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 - Dự án Hạ tầng điểm dân cư thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cuối tháng 07/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung thi công và hoàn thiện cơ bản 90% khối lượng của hạng mục hệ thống thoát nước. Các công việc thực hiện trong tháng bao gồm lắp ...
Khởi công Dự án Xây dựng và hoàn thiện tòa nhà khoan NC mới ở MKVC

Khởi công Dự án Xây dựng và hoàn thiện tòa nhà khoan NC mới ở MKVC

Ngày 27/07/2022, Lễ khởi công Dự án xây dựng và hoàn thiện tòa nhà khoan NC mới ở MKVC được tổ chức tại lô CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố ...
Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2022 - Dự án Xây dựng Nhà máy mới cho Công ty TNHH AIR WATER Việt Nam tại Hà Nam

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2022 - Dự án Xây dựng Nhà máy mới cho Công ty TNHH AIR WATER Việt Nam tại Hà Nam

Trong tháng 6/2022, INVESTCORP 15 đã hoàn thiện các hạng mục gồm thi công móng, xây tường. Tại khu vực văn phòng, các công tác hoàn thiện trát tường và ốp lát khu vệ sinh đang được INVESTCORP 15 triển khai ...
Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2022 - Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km51+600-Km53+500; Km57+00-Km59+700, Quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2022 - Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km51+600-Km53+500; Km57+00-Km59+700, Quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 6/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công các hạng mục gồm: đào khuôn, lu lèn và công tác gia cố mở rộng lề đường, đúc cấu ...
Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2022 – Dự án xây dựng Nhà máy may An Nam Matsuoka mới – giai đoạn 3B

Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2022 – Dự án xây dựng Nhà máy may An Nam Matsuoka mới – giai đoạn 3B

Trong tháng 6/2022, tại hạng mục nhà chính, INVESTCORP 9 đã hoàn thành toàn bộ công tác thi công bê tông cốt thép cho cột, xây tường lửng để lắp đặt kết cấu thép mái. Song song, công tác thi công ...