Đầu tư

Với định hướng trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, đầu tư là một trong những lĩnh vực được INVESTCORP chú trọng quan tâm.

Chúng tôi đang từng bước ghi dấu trong các dự án đầu tư bất động sản tại một số tỉnh, thành phố lớn trong nước. Mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại và thịnh vượng.

Dự án